O VÝVOJI TANCA V TOTALITE A PO NEJ

 

Malý Berlín / PLAST
diskusia

Príďte zistiť, ako komunistický režim a zmeny po revolúcii ovplyvnili profesionálky a profesionálov v oblasti tanca a tanečnú produkciu. Aké sú podobnosti a rozdiely v strednej a východnej Európe? Pozývame na panelovú diskusiu, na ktorej slovenský kontext doplnia odborníčky zo susediacich krajín Maďarska, Česka, Poľska a Ukrajiny. 
• Moderuje Maja Hriešik.
• Vstup: zdarma
﹡ Anna Sedlačková (SK)
Absolvovala pedagogiku tanca na Katedre tanečnej tvorby v roku 1987. Venuje sa choreografickej aj interpretačnej činnosti v rámci skupiny AS Projekt, Neskorý zber o.z. a hosťovsky spolupracuje s domácimi aj zahraničnými umelcami. Od roku 1997 je pedagogičkou na KTT VŠMU, kde sa venuje výučbe moderného tanca a súčasných prístupov k pohybu. Ako hosťujúca pedagogička vyučuje vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku, v Českej republike, USA, Francúzsku a inde.
﹡ Ivanka Kubicová (CZ)
Tanečná pedagogička, choreografka, dlhoročná vedúca katedry tanca (1993 – 2011). Absolvovala Konzervatórium v Prahe (1965), London School of Contemporary Dance v Londýne (1968 – 1972) a Akadémiu múzických umení v Prahe. Po návrate z Londýna sa zaslúžila o zavedenie moderných tanečných techník do českého prostredia, pričom sa špecializovala na techniku Marthy Graham. Významná je jej pedagogická a choreografická činnosť v tanečnej skupine Vysokoškolského umeleckého súboru Univerzity Karlovej v Prahe (VUS UK). Momentálne je profesorkou v odbore Moderný tanec na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe.
﹡ Petra Péter (HU)
Kultúrna pracovníčka a výskumníčka v oblasti súčasného tanca žijúca v Budapešti. Aktuálne pôsobí v Budapest Circus Arts and Contemporary Dance College (bcdc.hu), a to od jej založenia v roku 2004, kde jej práca siaha od výučby tanečných štúdií a vedenia diplomových seminárov až po riadenie medzinárodných programov. Jej výskumný záujem sa zameriava na ranné obdobie súčasného tanca v Maďarsku. Je editorkou a vedúcou výskumníčkou archívu budapeštianskej tanečnej školy (archivum.tanc.org.hu).
﹡ Joanna Szymajda (PL)
Kultúrna manažérka, výskumníčka tanca a docentka na Inštitúte umenia Poľskej akadémie vied. Doktorandskú prácu obhájila na Université Paris III Sorbonne Nouvelle a na Lodžskej univerzite. Je absolventkou magisterského štúdia divadelných štúdií a psychológie na Lodžskej univerzite a Université Lyon II. Pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Národného inštitútu hudby a tanca (2010 – 2017), baletná manažérka Vroclavskej opery (2018 – 2020), umelecká koordinátorka Medzinárodného festivalu súčasného tanca Body/Mind (2007 – 2010 a 2021/2022) a príležitostne pracuje aj ako dramaturgička. 
﹡ Maria Kardash (UA)
Nezávislá výskumníčka a performerka skúmajúca kultúrnu reprezentáciu, konštrukciu odlišnosti vo verejných naratívoch a tiež „orientálnosť“ a „exotickosť“ mimo kánonu západného „vysokého umenia“. Skúma tiež politiku tela a tanca v ZSSR, ako aj javiskovú reprezentáciu ľudí z nižších spoločenských tried sovietskeho sveta so zameraním na Ukrajinu. Maria pochádza z ukrajinského Izmailu, niekoľko rokov strávila štúdiom a účasťou na štipendiách v zahraničía v súčasnosti pôsobí ako hosťujúca akademička na IWM - Inštitúte spoločenských vied vo Viedni.

Dátum: 18.05.2024

Čas: 15:00

Miesto: TELOCVIČŇA - Rezidenčné centrum pre tanec

Mesto: Bratislava

Vstupné: free