KATARÍNA BRESTOVANSKÁ

Domáci/a rezident/ka

Katarína Brestovanská je tanečníčka a choreografka. V tvorbe autorských predstavení vychádza z korelácii medzi tanečným/performatívnym vyjadrením a hudbou, resp. hudobnou partitúrou, digitálnym zvukom. Úzko spolupracuje s režisérkou a dramaturtičkou Janou Smokoňovou, ktoré v posledných rokoch tvoria koncepčne-tvorivé duo. V rámci hudby spolupracuje s hudobníkmi Martinom Kosorínom, Adamom Dekanom, Jánom Kružliakom ml., Kamilom Mihalovom, a muzikológom Marekom Žoffajom.   

Katarína Brestovanská v spolupráci so svojimi kolegami vytvorili niekoľko autorských predstavení (napr. Micro v macro, Indigo, DUAL, Medzi túžbou a smrťou, Shifting systems). Dielo DUAL (2017) je držiteľom ceny za najinovatívnejšie predstavenie medzinárodného festivalu Fintdaz v Čile a ceny za prínos k rozvoju umeleckých a kultúrnych hodnôt v oblasti súčasného umenia. Spolupracuje s nemeckým zoskupením MichaelDouglas Kollektiv, s ktorým vytvorili performatívno-participatívne dielo Shifting systems, ďalej spolupracuje s inovátorkou tanečného umenia Danou Caspersen/USA, Ich spolupráca sa zameriava na choreografickú prípravu participatívnych podujatí s presahom do spoločenských tém, akými sú polarizácia, násilie, korupcia.

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika, kultúrne a sociálne vedy.  V roku 2021 založila tanečný projekt EN VORENTOE ako výsledok doterajších pokusov na poli tanca a performancie. EN VORENTOE má punc značky nesúcej spoluprácu, originalitu, prepracovanosť, mnohovrstevnatosť, niekedy minimalizmus, inokedy kvantitu. Je o tele, o slobodnom objavovaní tém cez tanečné a pohybové vyjadrovacie prostriedky prelínajúce sa s hudbou, hudobnou kompozíciou, zvukovými a experimentálnymi technológiami.

www.envorentoe.com

Kontakt: Katarína Brestovanská

E-mail: katarina@envorentoe.com