EVA SAJANOVÁ

Connector 2021

Trvanie rezidencie: 09.08.2021 - 29.08.2021

Termín výstupu: 26.11.2021 o 19:00

VIAC O REZEDENCIÍ V TELOCVIČNI