VLADISLAV BENITO ŠOLTYS

Domáci/a rezident/ka

Tanečník, pedagóg, odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Ako tanečník pôsobil v CieLaroque v Rakusku, Fabulous Beast Dance Theater, Írsko, Torzo Balet na Slovensku, Bratislavské Divadlo Tanca, skupina Dajv, Divadlo elledanse. Vytvoril solo Kráľ (2009). Pre Divadlo elledanse vytvoril choreografiu Quadrans (2010) s hudbou Petra Grolla, so študentmi VŠMU vytvoril choreografiu Ženy (2013), pre ProArt company vytvoril časť predstavenia Motion Scores (2014) a je spoluatorom predstavenia Malé Ženy (v choreografii M. Nezvalovej, 2017). Pripravuje celoslovenskú tanečno-divadelnú súťaž GalaArtMoves 2017.

Kontakt: Vladislav Šoltys

E-mail: vladsoltys@gmail.com