JARO VIŇARSKÝ

Domáci/a rezident/ka

(*13.08.1978, Vranov nad Topľou, Slovenská republika)

 

Prítomnosť tanca a hlboký vzťah k ľudskej kreativite v mojom živote považujem za existenciálny fakt. Je to ako dýchať. Tancu sa venujem od piatich rokov a posledných 22 profesionálne. Prevažne ako tanečník, choreograf a performer, moje pôsobenie v tejto oblasti nie je výsledkom akademického štúdia. Od detstva ma zaujímali rôzne prejavy telesnosti a fenomén ľudského myslenia a dnes to už nie je iba oblasť tanečného umenia, ktorej by som sa výhradne venoval. Telesnosť vnímam ako nevyhnutný predpoklad ľudského vedomia, z ktorého sa rodí schopnosť človeka myslieť a tvoriť. Verím v neustály pohyb vývoja individuálneho a kolektívneho prehlbovania vnímania, myslenia a poznávania. Vlastné uvažovanie a poznanie sa snažím transformovať vo svojej práci tvorivou činnosťou a písaním. Relevantným príkladom toho, čo a ako myslím, vnímam a prežívam, je procesuálne orientované dielo THE TOUCH OF THE OPEN (TOTO) na ktorom pracujem od roku 2017.

 

Kontakt: Jaro Viňarský

E-mail: jarospring@pm.me