DANIEL RAČEK

Domáci/a rezident/ka

V mladosti bol uchvátený ľudovým tancom, jeho dynamikou, živelnosťou a spoločenskými tancami. Počas takmer 30-tich rokov v oblasti súčasného tanca spolupracoval s množstvom slovenských a zahraničných režisérov a choreografov. Okrem iných dlhodobé a intenzívne spolupráce s Debris Company (Bratislava), RootlessRoot company (Atény) a Karen Foss Quiet Works (Oslo). Od roku 2014 pracuje a pedagogicky pôsobí v združení Neskorý zber (Bratislava), ktorého tvorba je príznačná otvorenými formami a progresívnymi metódami tvorby a výskumu. Tvorivo-výskumné projekty presahujú hranice vedy a umenia (kvantová fyzika, embriológia, geometria a architektúra). Vo svojej pedagogickej praxi sa upriamuje na princípy súčasného tanca so špeciálnym fokusom na obrátené polohy tela a moderný partnering. V roku 2006 bol ocenený cenou za najlepší interpretačný výkon v súčasnom tanci - Philip Morris/Kvet Baletu. Je absolventom MFF UK a VŠMU v Bratislave.

Kontakt: Daniel Raček

E-mail: danielracek@gmail.com