AUDANCE 2021: TALKING ABOUT WATCHING

Workshopy Audance sú novým vzdelávacím formátom PlaSTu, ktorý vznikol v rámci projektu Residance. 

Sú zamerané na kreatívne tvorivé procesy a modely dávania a získavania spätnej väzby. 

Cieľom formátu Talking about Watching je kultivovať schopnosť komunikácie, dozvedieť sa z dialógu s divákom či kritikom viac o svojej práci než o človeku, ktorý feedback poskytuje. Chce skvalitňovať dialóg a verbalizáciu ako takú, no súčasne nepopierať neverbálnu povahu (tanečného) umenia.

Je vhodný pre tanečných ale aj netanečných umelcov, ktorí sa nachádzajú v tvorivom procese a ktorí spätnú väzbu považujú za dôležitý a inšpirujúci element v rámci tvorby. 

V roku 2021 boli realizované dve Audance session: Workshop so Zdenkou Svítekovou, a Stretnutie umelcov/kýň so zástupcami a zástupkyňami kultúrnych centier. 

VIAC O AUDANCE

PRE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PODUJATIACH SLEDUJ KALENDÁR PLAST