MIMOOS: TELOHRA [spolupráca]

Telohra je inovatívny a súčasný prístup k tanečnému vzdelávaniu verejnosti. Funguje od septembra 2018 a vznikla z iniciatívy absolventov tanečnej pedagogiky na VŠMU a momentálne spolupracuje s mnohými externými aktivistami v oblasti súčasného tanca a tanečného divadla (performeri, pedagógovia, choreografi, festivaly). Konceptom Telohry je inovatívny a súčasný prístup k tanečnému vzdelávaniu verejnosti (detí, mládeže a dospelých)

www.telohra.sk

telohramimoos@gmail.com

 

PRE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PODUJATIACH SLEDUJ KALENDÁR PLAST