ART MOVES [spolupráca]

Coachingový program, v ktorom mladá generácia konzultuje svoju tvorbu s etablovanými umelcami ako súčasť prehliadky sólových diel v rámci prehliadky Art Moves. 

Organizuje OZ Pohyb v Umení, Vladislav Šoltys.

www.artmoves.sk

 

PRE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PODUJATIACH SLEDUJ KALENDÁR PLAST