EVA SAJANOVÁ: HOLÉ BABY [Connector 2021]

Residence duration: 2021-08-09 / 2021-08-29

Performance date: 2021-11-26 at 19:00

Našou prvou rezidentkou z programu Connector je absolventka hudobnej kompozície na konzervatóriu v BA, ktorá v septembri pokračuje na Dokumentárnej tvorbe FTF VŠMU.
Eva stojí aj za projektom God and Eve spolu s Rišom Grimmom (Boh Vajec) s ktorým vydali EP na Slnko Records.
K nám prišla s projektom Holé baby v ktorom skúma najrôznejšie hlasové polohy, techniky, vrstvy či patterny. Podľa jej vlastných slov sú Holé baby otvoreným formátom ktorý jej ponúka možnosť rôznorodých spoluprác. Pracuje s intermediálnymi prvkami, od videa, inštalácie cez drámu až po pohyb.
V rámci rezidencie v Telocvični prišla skúmať práve pohyb a performatívne možnosti ktoré v nej rezonujú.
Eva: “Resilience pre mňa znamená vytvorenie bubliny, zostať pokojnou napriek nátlaku vonkajšieho sveta. Dokázať prijať fakt, že hodiny bežia a ja nemusím celý život len bežať s nimi. Zastavenie. Vydýchanie sa.
Som nepriestreľná. Nič sa ma nedotýka. Iba ja. Späť na začiatok. Nemám nič, iba samú seba. Svoj hlas a svoje telo. V ušiach počujem svoj dych, v kostiach cítim pohyby.”
Nosnou myšlienkou projektu Hole baby je vyrovnávanie sa so stratou času a vytváraním ilúzie zastavenia času.

 

FB EVENT VÝSTUPU