KINGA SZEMESSY & SIGNA S. CAMPO: DROPPING SIGNIFICANCE [Residance 2023]

Residence duration: 2023-09-18 / 2023-10-01

Performance date: 2023-09-30 at 16:30

Dvojtýždňová umelecká rezidencia Kingy Szemessy (HU) a Signy Schiavo Campo (IT) v Telocvični bola zameraná na:
- in.fertile grounds (pôda, ľudské telo, domény, čas)
- parazity 
- haptonómiu (dotyk, trenie, náklonnosť)
- približovanie a odďaľovanie (hlboký čas Zeme a osobné rozprávania)


Projekt sa opiera o snahu premostiť neprepojiteľné ženské skúsenosti (matky, matky, ktoré chcú byť matkami, matky, ktoré nikdy nebudú matkami atď.) prostredníctvom metafor a telesných praktík. Okrem toho sa snaží rozpustiť hierarchiu medzi rôznymi odbornosťami: buďte pôrodná asistentka, biogeologička, umelkyňa, filozofka, cvičiteľka jogy, inštalatérka, ste vítaná - a potrebná. Je inšpirovaný perspektívou ekosomatiky.
 

KINGA SZEMESSY - Austria/Hungary
Kinga was trained as a contemporary dancer, and dance anthropologist, and currently is a PhD candidate at Mozarteum and University of Salzburg. Her main research field is participatory dance performances, with special interest in affects of discomfort and the non-anthropocentric potential of the genre. She is the co-founder of SVUNG Research Group (member of In Situ Platform), and the SZOME Association for Somatic Movement and Education in Hungary, and also a nature guide, occasional rock climber, Swedish & Thai massage therapist, wannabe Watsu therapist. Kinga has contacted the ecosomatics field through Keith Henessy’s workshops on death and dying, the BMC-based ‘Living and Dying on a Damaged Earth’ classes of Olive Bieringa, furthermore Forest Immersion, and Body Weather (Frank van de Ven + Milos Sejn - Bohemiae Rosa). Her former projects ‘No Endpoint - vigil’ and ‘Geodiverse’ with SVUNG were also related to the current explorations.

SIGNA SCHIAVO CAMPO - Italy/Croatia
She holds a BA in Philosophy focused on Taoist thinking and MA in Dance Knowledge Practice and Heritage. Since 2008 Signa has been dedicated to bodily research through movement, awareness, contemporary dance, somatics (BMC and Danse Sensible) and recently ecosomatics. In 2015 she co-founded 'Embodying Reconciliation', an NGO for arts and peacebuilding in Colombia. She is also trained in Hatha Raja Yoga, Thai Massage, Mindfulness, Feminine Sexuality Embodiment and is enrolled in an Erasmus Plus ongoing project about ecosomatic rituals, ecopsychology and soul work. 
Signa is also a poem writer currently exploring the field of erotic poetry.

SALLY O’NEILL - Sweden
Sally O'Neill is a Malmö based dance and performance dramaturg with a master’s degree in Theatre and Performance Studies from the University of Copenhagen. Before becoming a dramaturg, she was a dancer and choreographer in contemporary dance. She facilitates artists to create and discover new structures and languages. She has previously worked for, among others, Kroppsklubben, Daniel Jeremiah Persson, Tuva Hildebrand and Waileth & Bardon in Malmö, Leah Landau in Stockholm, and Gray Box Projects in Hungary and France.

--------------------------------------------------------------

O výstupe z rezidencie napísala 

EVA PRIEČKOVÁ

Nádoba pre zdieľanie intímnych príbehov alebo parasympatické vzrušenie 

 

V deň parlamentných volieb, 30. septembra 2023 prichádzam od Dunaja po skúške diela Držať Rieku do vonkajšieho priestoru Skrytého baru v Novej Cvernovke. Na zemi sú rozostavené karimatky a rôzne látky v tvare trojuholníka. Kúsok ďalej je na penovej kocke so zrkadlom  postavených pár vzácnych kameňov - pegmatitov z Malých Karpát. Kinga a Signa sa postupne pripravujú na svoje zdieľanie, ktoré začína zatočením Signy do ľahkej bielej látky. Postupne sa zo ženského tela stane biela kukla, pripomínajúca obrysy ženských tiel v rôznych prírodných materiáloch od kubánsko americkejj umelkyne Any Mendiety. Kinga oblečená v červenom si ľahá chrbtom k nám na malé drevené pódium. Nasledujúcich pár minút sa deje niekoľko paralelných situácií:

Signa sa pomaly  pohybuje na zemi v bielej látke 

Kinga sa začína spomaleným pádom rolovať z pódia 

Prichádza Imrich, Zdenka, Barbora a Barborine dve deti. 

Sedíme na karimatkách v tvare trojuholníku a postupne sa zahniezďujeme v tejto situácií 

Zdieľam s účastníčkami pár myšlienok napísaných na papieri, ktorý som dostala od Kingy a Signy 

Debata medzi nami plynie postupne a pomaly. 

Zhovárame sa o Grónsku a o rituáli kňaza na veľký piatok, ktorý si líha smerom čelom k zemi 

Spominame na rituál smrti, ktorý slovne viedol Jaro Viňarský ako odkza na prax Keitha Hennessyho počas sympózia Kontaminácie v máji 2022. 

Spomínam ako som v záhrade v Ponderose ležala polonahá tvárou k zemi a aký je to iný pocit ležať tvárou otočená dolu, ako ležať na chrbte. Akoby je tento akt viac obskúrny, telesný a surový.  Tvár vystavená zemi. 

Názov zdieľania z rezidencie je Dropping Significance - teda zbavovanie sa významu. 

Tam niekde vo vonkajšom priestore baru, v kúte, pred kríkmi sa rolujú dve telá, zatiaľ čo ostatní sa asociatívne zhovárajú o vlastných vtelených zážitkoch bez prípravy a bez jasne artikulovanej otázky. Slnko postupne zapadá a teplota sa mení, počuť rôzne rozpoznateľné aj menej rozpoznateľné hlasy, kamene poslušne stoja na svojom mieste, deti zažívajú svoje emócie a to všetko zrazu vytvára hniezdo pre medzidruhovú vzájomnosť. 

Obe tvorkyne hľadajú referenčný bod v ekosomatickom prístupe, ktorý vo svojej anotácií definujú ako „viac než ľudský”. Ekosomatický prístup môžeme vnímať ako spomalenie a naladenie sa na vnútorné/telesné a vonkajšie/prírodné procesy. Upriamiť pozornosť na vybrané prostredie. Jeho históriu, úrodnosť, terén, tvary skál a kameňov, špecifiká druhovosti rastlín a živočíchov, či ťažbu a plienenie krajiny. Ako by sme na vybraný čas upriamili pozornosť na nevšímané alebo brané ako samozrejmosť. Kľúčové ostáva prepojenie, resp. špekulovanie prepojenia. 

V rámci zdieľania sme od Kingy a Signy dostali na A4 papieri niekoľko zadaní. Jedným z nich bolo prerozprávať príbeh bez významného momentu. Všetko pomyselne klásť vedľa seba ako snahu o zmenu paradigmy o jednom vyvrcholení. Ekosomatika sa snaží o naladenie sa na čas prostredia. Dostať do popredia trávu, ktorá nikdy nevyrastie, náhodné kompozície štrku a konárov, meniacu sa teplotu vzduchu a postupný súmrak. Slovami autoriek: „Ak upustíme od vlastnej dôležitosti a od orientačných bodov našich príbehov, môžeme sa vztiahnuť k niečomu viac ako ľudskému? Ako môžeme telesne rozvinúť haptonómiu, afektívne hmatové puto nielen s inými ľuďmi, ale aj s predmetmi, priestormi, miestami, živlami?”

V rámci diskusie sme sa taktiež dostali k čoraz častejším ekologickým katastrofám, ktoré sú podmienené klimatickou krízou. Tento text dopisujem v Záhrebe, kde je aktuálne na konci októbra 20 stupňov. Vynára sa aj pochybovanie o účinnosti princípov ekosomatiky v momentoch urgencie a potreby konať. Ale opäť, určitým konaním je aj vzájomné scitlivovanie sa a diskutovanie. Vytváranie priestoru pre vzájomnosť. Kedy je treba konať a apelovať na politických predstaviteľov a kedy je čas spomaliť a uvedomiť si spoločný čas v kritickom dialógu medzi človekom - človekom, v skupine, vo viac než ľudskom kontakte. 

Sledujeme dve paralelné udalosti - rituál zaviazania/zakuklenia do bielej plachty, ktorý je inšpirovaný praxou pôrodných asistentiek v Kolumbii, vykonávaný v 40. deň od pôrodu a kúsok odtiaľ pomalý pád tela. Popri tom vytvárame v priebehu troch hodín skupinu, v ktorej sa cítime dosatočne bezpečne na to, aby sme si vymieňali intímne príbehy a rôzne osobné aj globálne problémy. Celé zdieľanie Kingy a Signy sa tak stáva akousi nádobou na ľudské a viac než ľudské príbehy. Akoby sme ako telá a mysle zapadli naspäť do kolektívneho lona „Matky” a to je posilňujúce. 

Kinga a Signa v rámci rezidencie skúmali svoju prax v rôznych časoch (v noci a v tme), vychádzali z Telocvične smerom do Malých Karpát, „strácali sa” v lokálnom prostredí bádajúc otázky materstva, plodnosti, neplodnosti, parasympatického vzrušenia, hĺbkového načúvania, zmyslovej turistiky. Opisovali zážitky z plávajúcej kapsule a kriticky uvažovali nad významom ich aktivít v spoločenskom kontexte špekulujúc o vtelených a ekosomatických praktikách ako momentoch  pre vzájomné prepojenie „kolektívneho ekocentrického tkaniva”.

Na krátky čas sprevádzala Kingu a Signu na rezidencii aj tanečná dramaturgička Sally O'Neill. 

 

Ďalšie zdroje:

https://andrea-olsen.com

https://poddtoppen.se/podcast/1364611678/the-ecosomatics-podcast/body-earth-with-andrea-olsen

 

Foto: Imrich Pisarovič