BARBORA NEMČEKOVÁ: TELO V MESTO [Connector 2021]

Residence duration: 2021-10-05 / 2021-10-26

Performance date: 2021-11-18 at 19:00

Druhou rezidentkou programu Connector je Barbora Nemčeková, ktorá prišla s projektom “Telo v mesto”

 

Barbora:

“Počas rezidencie sa venujem výskumu feministických teórií urbanizmu ako podložiu pre pohybovú performance, ktorá by mala reflektovať neinkluzívnosť urbanistického plánovania (Bratislavy), v dôsledku ktorého sú osoby na základe rodu, telesného znevýhodnenia (ne/možnosti svojho telesného pohybu) diskriminované v mestskom priestore.”

“Vo svojej bakalárskej práci na Katedre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, som sa venovala Mayi Deren, ktorej filmy sú označované termínom choreocinema a ktorej práca s tanečníčkami a tanečníkmi, komunikovanie motívov rodovo podmienených spoločenských rituálov prostredníctvom tanca a montáže filmu, predovšetkým vo filme Ritual in Transfigured Time (1945) sú taktiež inšpiráciou môjho konceptu. Deren sa sústreďuje na telo ženy v konkrétnych sociálnych situáciách (večierok, včera), ktoré prebiehajú na základe repetície konvencií a protagonistku filmu obmedzujú svojimi požiadavkami. Rovnako ale Deren zasadzuje ženu do prírodnej scenérie alebo domácnosti.”

 

Bio: 

Barbora Nemčeková študuje posledný ročník magisterského štúdia filmovej vedy a kritiky na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU v Bratislave. Je spoludramaturgičkou Kina inak A4, čerstvou šéfredaktorkou online magazínu o filme Kinečko a pravidelne prispieva do angažovaného mesačníka Kapitál. Zaujímajú ju rodové aspekty každodenných nerovností, hnevajú zvyšujúce sa ceny nákladov na život a autá parkujúce na chodníkoch. Vo svojich textoch sa orientuje na štruktúrne nerovnosti a starostlivosť prizmou feminizmu. Rada analyzuje všetko vrátane filmov. Vo voľnom čase spí, venčí psa, číta súčasnú slovenskú poéziu a rozpráva sa s ľuďmi o filmoch. Žije a píše v Bratislave.

 

FB EVENT VÝSTUPU