BARBORA NEMČEKOVÁ

Connector 2021

Barbora Nemčeková študuje posledný ročník magisterského štúdia filmovej vedy a kritiky na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU v Bratislave. Je spoludramaturgičkou Kina inak A4, čerstvou šéfredaktorkou online magazínu o filme Kinečko a pravidelne prispieva do angažovaného mesačníka Kapitál. Zaujímajú ju rodové aspekty každodenných nerovností, hnevajú zvyšujúce sa ceny nákladov na život a autá parkujúce na chodníkoch. Vo svojich textoch sa orientuje na štruktúrne nerovnosti a starostlivosť prizmou feminizmu. Rada analyzuje všetko vrátane filmov. Vo voľnom čase spí, venčí psa, číta súčasnú slovenskú poéziu a rozpráva sa s ľuďmi o filmoch.  Žije a píše v Bratislave. 

“Vo svojej bakalárskej práci na Katedre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, som sa venovala Mayi Deren, ktorej filmy sú označované termínom choreocinema a ktorej práca s tanečníčkami a tanečníkmi, komunikovanie motívov rodovo podmienených spoločenských rituálov prostredníctvom tanca a montáže filmu, predovšetkým vo filme Ritual in Transfigured Time (1945) sú taktiež inšpiráciou môjho konceptu. Deren sa sústreďuje na telo ženy v konkrétnych sociálnych situáciách (večierok, včera), ktoré prebiehajú na základe repetície konvencií a protagonistku filmu obmedzujú svojimi požiadavkami. Rovnako ale Deren zasadzuje  ženu do prírodnej scenérie alebo domácnosti.

Residence duration: 05.10.2021 - 26.10.2021

Performance date: 18.11.2021 at 19:00

MORE ABOUT RESIDENCE IN TELOCVIČŇA