YASEN VASILEV: IMPOSSIBLE ACTIONS [Residance 2022]

Trvanie rezidencie: 28.09.2022 - 12.10.2022

Termín výstupu: 29.10.2022

Yasen Vassilev (Bulharsko)
Yeasen pôsobí v oblasti súčasného tanca a performance ako tvorca, dramaturg a kritik. NUTRICULA je praktickým výskumom jeho diplomovej práce o politike tanca zo Šanghajskej divadelnej akadémie, ktorú vyvinul a prezentuje na medzinárodnej úrovni vo forme workshopov a predstavení. Od roku 2018 píše pre časopis Springback a je dramaturgickým konzultantom choreografa Ehsana Hemata (BE/IR). Pracuje s rezidenčným priestorom pre ohrozených dramatikov a umelcov Radar Sofia a spolu prevádzkuje “Drama Pact”, kolektív spisovateľov a tvorcov, ktorí zdieľajú rozličné zdroje namiesto toho, aby o ne súťažili. Vydal štyri básnické zbierky a štyri divadelné hry. Získal cenu publika na festivale Sofia:Poetics 2010 a CEI Fellowship at Vilenica v roku 2020.

IMPOSSIBLE ACTIONS postaví účinkujúcich cez sériu úloh, ktorých cieľom je otestovať a znovu si predstaviť hranice a funkcie vlastného tela a dekonštruovať (ne)vedomé návyky pohybu. Cieľom je oslobodiť telo a jeho pohyby od významov, ktoré sú im vnútené. Výskum sa zaoberá dynamikou medzi globálnym a lokálnym v rámci tela interpreta, spôsobmi, akými spoločensko-politická realita a osobná biografia formujú proces, a možnosťou interpreta uplatniť si priestor nad rámec konceptu.

"A Score for an Empty Swimming Pool" - praktický výskum pohybu pre kolektív. Stretnutie skúma možnosť vytvorenia kolektívneho orgánu so skupinou účastníkov, ktorí sa môžu cítiť ako rozšírenie seba samých, koordinujú myšlienky, činy, pohyby, hľadajú nové prístupy k dotyku v post pandemickej situácii. Cvičenie je inšpirované mnohohlavým slizom (physarum polycephalum) – zložitým jednobunkovým organizmom, ktorý nemá mozog ani centrálny nervový systém, ale je schopný koordinácie, stratégie a pamäti.