Vzdelávanie

Vzdelávanie je pre nás nesmierne dôležité. Tak vzdelávanie nových generácií umelcov a  umelkýň, tanečníkov a tanečníc, ako aj kontinuálne odborné vzdelávanie etablovaných a skúsených tanečníkov a tanečníc, je prínosom pre celú komunitu. Podporujeme dialóg s aktuálnymi “trendami” v umení, objavovanie a recyklovanie tvorivých metód, či uchopovanie nových experimentálnych prístupov.

Aktivity pozostávajú z našich vlastných projektov ako aj z poskytnutia podpory a spolupráce združeniam, ktoré sa vzdelávaniu v tanci venujú dlhodobo.

#spolupráca