EDITA ANTALOVÁ

Domáci/a rezident/ka

Edita začala tancovať v Bratislave – Tanečné divadlo Bralen, neskôr Elledanse pod vedením slovenských a zahraničných choreografov (Šárka Ondrišová, Stanislava Vlčeková, Boris Nahálka, Renana Raz, Rotem Tashach, okrem iných). Ako freelance tanečný interpret spolupracovala s viacerými choreografmi na Slovensku a v Čechách (Jana Burkiewicz/CZ, Katarína Brestovanská/SK, Anna Konjetzky/DE, Jana Tereková/SK, Tereza Lenerová/CZ) a zúčastnila sa tanečných stáží v zahraničí (Research - dance program/IL, Chunky Moves/AU). Je certifikovanou terapeutkou metódy Ilana Leva, metódy somatického pohybu študovanej v Izraeli.

Kontakt: Edita Antalová

E-mail: edit.antalova@gmail.com