SILVIA BAKOČKOVÁ

Domáci/a rezident/ka

Neviem, no tuším. Keď tancujem, tuším jasnejšie. 

Tanec je pre mňa jedným z najúčinnejších prostriedkov pre nekonečné zoznamovanie sa samej so sebou, so všetkým. Je územím s veľkou mierou slobody, kde môžem byť súčasne s telom aj s mysľou. Pri vhodnom použití, navádza k disciplíne bez násilia, k zodpovednosti za pohyb vlastnej mysle, tela, ku kultivácií. Je prostriedkom pre kalibráciu, liečbu, hľadanie rešpektu, pokory, trpezlivosti, spontánnosti, harmónie a univerzálnosti. Tanec je, domnievam sa, jedným z najprirodzenejších a najuniverzálnejších ľudských prejavov, a preto verím, že môže byť užitočný nielen pre mňa, ale aj pre každého, kto príde k odhodlaniu tancovať alebo tanec pozorovať.

 

Silvia (*1995, Bratislava, SK) pôsobí v oblasti súčasného a moderného tanca ako pedagóg, tanečník, performer, ale aj manažér v ziskovej i neziskovej sfére. Je absolventkou Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Svoje štúdium prehĺbila na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. V diplomovej práci sa sústredila na tému Dynamického vzťahu kontrolovaného a intuitívneho pohybu a jeho vplyvu na dosiahnutie efektívneho fungovania tela v súčasnom tanci. Zhrnutie svojej práce publikovala v sérií článkov v časopise Tanec. Ako pedagóg spolupracovala so Slovenskou reprezentáciou v synchronizovanom plávaní, kde hľadala efektívne nastavenie vzťahu intuitívneho, inštinktívneho a kontrolovaného pohybu v kontexte športu. Ako performer spolupracovala s choreografmi ako je: Willi Dorner (Bodies in Urban Spaces), Yuri Korec (Sapiens Territory), Marta Poláková (výskumný projekt - Expresivita pohybu cez Labanova Effort Theory). Študuje taktiež podnikový manažment na City University of Seattle. V súčasnosti je na zahraničnom pobyte v rámci programu Erasmus+ na EPHEC University v Bruseli. Manažérske zručnosti aktuálne uplatňuje v Platforme pre súčasný tanec – PlaST, kde spolupracuje na projektoch: Slovenská tanečná platformaTanečná sezóna, Re/branding súčasného tanca, ako aj na celoročnom chode platformy. Momentálne taktiež pôsobí ako pedagóg moderného a súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Súkromnej ZUŠ Tralaškola.

 

Verím, že budovanie prepojení a prelievanie informácií priamo vo mne, ako aj medzi (zdanlivo odlišnými) odbormi, ktorým sa venujem, je nielen spôsobom, ako svoju prácu zefektívňovať, ale aj spôsobom ako prinášať riešenia tam, kde sa nehľadajú jednoducho.

 

SILVIA V POHYBE (M. Poláková: Expresivita pohybu cez Labanova Effort Theory)

Kontakt: Silvia Bakočková

E-mail: s.bakockova@gmail.com