MAJA ŠTEFANČÍKOVÁ

Domáci/a rezident/ka

Maja Štefančíková vytvára dočasné performatívne situácie. Zaoberá sa spoločenskými fenoménmi ako je práca, inštitúcie či umelecká prevádzka; skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Venuje sa otázkam diváckej percepcie, ktoré testuje prostredníctvom nenápadných, často až neviditeľných, dlhodobo prázdnych, tichých alebo inak subverzívnych vstupov, ktorými sa snaží aktivovať skryté roviny vnímania.